Send inn bilde


Trykk på «Velg fil»

Velg «kamera» om du skal ta bilde, eller velg «Dokumenter/Bilder» eller tilsvarende om du har tatt bilde allerede