Sør-Varanger Kommune


Adresse: Rådhusplassen, boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. sentralbord: 78 97 74 00
E-postadresse: postmottak@sor-varanger.kommune.no
Nettsider: www.sor-varanger.kommune.no

Informasjon om brannvesenet i Sør-Varanger:

Adresse: Arbeidergata 6, 9900 Kirkenes
Tlf. sentralbord: 78 97 17 60
E-postadresse: brannvakta@sor-varanger.kommune.no
Nettsider:
Brannstasjoner: Hovedstasjon, Kirkenes Depot Bugøynes Skogbranndepot Svanvik Skogbranndepot Skogfoss
Om brannvesenet:
Brannvesenet er organisert i beredskaps – og forebyggende avdeling.
Virksomheten ledes av brannsjef Edgar Jensen som også er leder fpr beredskapsavdelingen.
Forebyggende avdeling ledes av varabrannsjef Leif Sommer
Bemanning.
kasernert brannvesen lokalisert til Arbeidergata 6, Kirkenes.
Vaktlag bestående av underbrannmester og 3 brannkonstabler, herav en deltid, i dreiende turnus.
Brannsjef og varabrannsjef inngår i overordenet vakt sammen med utrykningslederne.
Varsling av brann og ulykker skjer til alarmsentralen i Hammerfest, tlf. 110
Forebyggende avdeling ledes av varabrannsjef leif Sommer som har ansvar for gjennomføring av lovpålagte tilsyn i kommunens § 13 bygg (sæeskilte brannobjekt) samt annet brannforebyggende arbeid.
Brannmester forebyggende, Bjørn Egil Nilsen, gjennomfører tilsyn med fyringsanlegg i kommunens boligmasse (hvert. 4. år) og er leder for feietjenesten.
Feiing. Den praktiske behovsprøvde feietjenesten utføresav brannvesenets beredskapsavdeling en gang hvert / hvertannet år.
Andre ressurser.
Bugøynes: Depot med brannhenger og nødvendig utstyr for utvendig slokking.
                12 tilkallingsmannskaper uten vaktordning.
Svanvik:   Skogbrannhenger lokalisert til Svanhovd miljøsenter.
                Skogbrannlag, totalt 12 mann.
Skogfoss:  Skogbrannhenger lokalisert til Skogfoss kraftstasjon.
                Skogbrannlag, totalt 12 mann.
Bistands / slokkeavtaler.
Det er inngått bistandsavtale med Øst-Finnmark sivilforsvarskrets – FIG.
Benyttes ved større branner og ulykker.
Totalt 22 mann samt disponibelt brann- og redningsutstyr.
Gjensidig slokke- og bistandsavtale med Enare kommune.
Bistandsavtale med Avinor, Høybuktmoen.
Benyttes ved større branner og ulykker i området Tusenvik – Hesseng.