Alarmtilknytning


Mange bygg har i dag direkte tilknytning av brannalarm og sprinkleranlegg til en alarmsentral. Det kan være mange årsaker til at man har dette, enten pga pålegg, som vilkår i byggesaken eller for å oppnå rabatter på forsikringen. Uansett grunn så er direkte tilkobling av alarmanlegget noe som skal sikre rask respons på alarmen for å begrense eller hindre skade. Dette kan sørge for at kostnadene etter et uhell blir mindre. Ved direkte tilknytning til 110 Sentralen er dere sikret den beste oppfølgingen av alarmen. 110 Sentralen for Finnmark benytter Addsecure og Xsecure som leverandører.

Hvordan gå fram for å få tilknytning  av alarm mot 110-sentralen? 

Kontakt et elektrofirma der du bor, de tar seg av det tekniske og oppkobling, samt testing og service.

Det skal også fylles ut av kunden kontrakt og registreringsskjema. Dette vil kunden få tilsendt fra 110 Sentralen.

Fordeler ved å være knyttet direkte til 110 Sentralen:

Sikre tidlig og direkte utrykning og innsats:

Med overføring av alarmen til brannvesenets fagsentral (110-sentral) er du sikret tidlig utrykning og innsats av brannvesen, uten at noen andre først har undersøkt årsaken hvorfor alarm er utløst. Noe som kan begrense skadeomfang samt verne om liv og verdier.

Mulighet for rabatt på forsikringspremien:

Forsikringsselskapene har rabattordninger. Dette forholdet må kunden selv avklare med sitt selskap i hvert enkelt tilfelle.

Varsling av kontaktpersoner:

Det er viktig at kontaktpersoner blir varslet, slik at nødvendige tiltak raskt kan iverksettes for å minske kostnadene for virksomheten.

Tips om løsning av problemer:

Ved problemer med brannalarmanlegg og sprinkleranlegg kan fagsentralen og/eller brannvesen gi tips på løsninger.

********************************************************************************************************************

Hvilke alarmtyper kan 110 motta?

Brannalarm

Alle alarmer må gå igjennom Addsecure eller Xsecure. Dette slik at vi har polling på linje mellom alarmsender og alarmmottaker (110-sentralen)

Om det er behov for mottak av andre alarmtyper så ta kontakt med 110-sentralen for nærmere informasjon. Husk at vi i utgangspunktet er en fagsentral for brann og redning.

Heisalarmer:

Her skal det være etter Norsk standard EN81-28, eller høyere. Det godtas ikke kun direkte tale til 110-sentralen, med oppringt nummer. Vi skal ha mulighet til å få polling på heisalarmer, på lik linje som brannalarmer. (brukers sikkerhet).

Dette må bestilles gjennom Addsecure eller Xsecure. Dette slik at vi har mulighet til å få opp navn og adresse på heisalarmen, det skal ikke herske noen tvil om hvor den nødstilte er.

Nøkkelsafe:

Nøkkelboks skal være FG-godkjent.  I denne skal det plasseres nøkler som gir brannvesenet tilgang til alle deler av bygg/objekt som dekkes av alarmanlegget. Nøkkelboks skal utstyres med alarm som gir direktevarsling til 110-sentralen om denne åpnes.

Brannvesenet har egen nøkkel til nøkkelsafe. Ved å ha nøkkelboks til bygg/objekt trenger brannvesenet ikke å skade dører og vinduer, for å få tilgang til bygget og andre innvendige rom.

110-sentralen får umiddelbart beskjed om nøkkelboks blir åpnet. Informasjon blir gitt til objektets eier eller lokalt brannvesen.

Brannvesen kan bistå med vedlikehold av nøkkelbokser. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen, for å få utfyllende informasjon og pris for vedlikehold av nøkkelbokser.

Resultatet er reduserte skader og penger spart. Kontakt oss for å få mer informasjon om priser på tjenesten.

Tekniske alarmer:

110 sentralen kan motta alarmer på temperaturovervåkning, vannstand og andre tekniske alarmer. Ved mottatt alarm vil vi da varsle kontaktperson hos kunde eller andre kunde evt har avtale med.

***********************************************

Unødvendig utrykning brannvesen:

110 Sentralen for Finnmark behandler alle uanmeldte Automatiske Brannalarmer (ABA) som reelle inntil brannvesen eller kontaktperson på stedet har avkreftet alarm over telefon med 110 Sentralen. Om kontaktperson avkrefter alarmen må 110 Sentralen ha en sikker årsak til at alarmen er utløst og kontaktperson har sjekket detektoren med oss på linjen.

Kunden har ansvar for å påse at alarmer ikke utløses unødvendig og at brukere av bygget får opplæring om hva som skal gjøres om alarmen utløses, både reelt og ved unødig alarm.
Det er viktig at kunden er påpasselig med hensyn til arbeid på anlegg, og at man har forhåndsvarslet 110-sentralen om dette.
Mange har også boliger/boligblokker hvor beboere ofte lager mat, og at alarmen kan gå av ved mye stekeos. Det er da viktig å ha gode rutiner for varsling av 110 Sentralen for å enkelt unngå gebyr for unødvendig utrykning.