Priser, kontrakt og registreringsskjema


Alle priser kan prisjusteres uten forvarsel i samsvar med den generelle prisutviklingen. 110-sentralen for Finnmark justerer priser i samsvar med kommunal deflator.

Obs fom 01.01.2021 endrer  vi priser.

PRISLISTE 2020: 

Engangsavgift tilknytning av alarm kr: 1130,-

Årsavgift offentlige boenheter kr: 4300,-

Årsavgift off/næringsbygg kr:  4300,-

Tillegg for påfølgende alarmer på samme alarmsender pr år kr: 1695,-pr alarm

 

Årsavgift Private boenheter/hus kr: 2620,-

Tillegg årsavgift for hver boenhet inntil 5 boenheter utover den første kr: 510,-

Tillegg årsavgift for hver boenhet ut over de 6 første boenhetene kr: 205,-

 

Årsavgift trygghetsalarm kr: 1035,-

 

Unødvendig utrykning pr gang kr: kr 5500,-

Kontrakt og registreringsskjema må alltid fylles ut av kunden og sendes over til 110-sentralen umiddelbart, før tilknytning av alarm. Ingen tilknytninger vil bli godkjent før dette er utfylt og videresendt til 110-sentralen.

 

Kundekontrakt finner du her.

Registeringsskjema finner du her.