Priser, kontrakt og registreringsskjema


OBS: fra og med 01.01.2019 endrer vi priser.
For 2019 ligger kommunal deflator på 2,8%.
Vi gjør også oppmerksom på at i 2018 gjorde vi ikke noen justeringer på priser, hvor kommunal deflator var på 2,6%.

PRISLISTE 2019: 

Priser endres fom 01.01.19.

Engangsavgift tilknytning av alarm kr: 1130,-

Årsavgift offentlige boenheter kr: 4300,-

Årsavgift off/næringsbygg kr:  4300,-

Tillegg for påfølgende alarmer på samme alarmsender pr år kr: 1695,-pr alarm

Årsavgift Private boenheter/hus kr: 2620,-

Tillegg årsavgift for hver boenhet inntil 5 boenheter utover den første kr: 510,-

Tillegg årsavgift for hver boenhet ut over de 6 første boenhetene kr: 205,-

Unødvendig utrykning pr gang kr: kr 5500,-

Årsavgift vaktselskap pr alarm kr:  480,-

Årsavgift trygghetsalarm kr: 1035,-

 

PRISLISTE 2018: 

Priser ble sist endret 01.01.17.

Engangsavgift tilknytning av alarm kr: 1100,-

Årsavgift trygghetsalarm kr: 1035,-

Årsavgift offentlige boenheter kr: 4184,-

Årsavgift off/næringsbygg kr:  4184,-

Tillegg for påfølgende alarmer på samme alarmsender pr år kr: 1650,-pr alarm

Årsavgift Private boenheter/hus kr: 2550,-

Tillegg årsavgift for hver boenhet inntil 5 boenheter utover den første kr: 500,-

Tillegg årsavgift for hver boenhet ut over de 6 første boenhetene kr: 200,-

Unødvendig utrykning pr gang kr: kr 5500,-

Årsavgift vaktselskap pr alarm kr:  470,-

Kontrakt og registreringsskjema må alltid fylles ut av kunden og sendes over til 110-sentralen umiddelbart, før tilknytning av alarm. Ingen tilknytninger vil bli godkjent før dette er utfylt og videresendt til 110-sentralen.

Alle priser kan prisjusteres uten forvarsel i samsvar med den generelle prisutviklingen. 110-sentralen for Finnmark justerer priser i samsvar med kommunal deflator.

Kontrakt finner du her.

Registreringsskjema kunde finner du her.