Priser 2021


Alle priser kan prisjusteres uten forvarsel i samsvar med den generelle prisutviklingen. 110-sentralen for Finnmark justerer priser i samsvar med tanke på kommunal deflator.

 

PRISLISTE 2021: 

Offentlig/næringsbygg:

Engangsavgift tilknytning av alarm kr: 1150,-

Årsavgift offentlige boenheter kr: 4450,-

Årsavgift off/næringsbygg kr:  4450,-

Tillegg for påfølgende alarmer på samme alarmsender pr år kr: 1700,-pr alarm/nytilkobling.

 

Bolig:

Etableringsavgift kr: 500,-

Årsavgift privat boenhet/hus kr: 2650,-

Tillegg årsavgift for hver boenhet inntil 5 boenheter utover den første kr: 510,-

Tillegg årsavgift for hver boenhet ut over de 6 første boenhetene kr: 210,-

Trygghetsalarm:

Årsavgift trygghetsalarm kr: 1050,-

Årsavgift kun brannalarm tilknyttet trygghetsalarm kr:  550,-

 

Utrykningskostnader:

Unødvendig utrykninger offentlig/næringsbygg pr gang kr 5500,-

Unødvendig utrykning privat bolig/boenhet pr gang  kr 3000,-

Kontrakt og registreringsskjema vil bli tilsendt fra 110-sentralen. Disse må alltid fylles ut av kunden og sendes over til 110-sentralen umiddelbart, før tilknytning av alarm. Ingen tilknytninger vil bli godkjent før dette er utfylt og videresendt til 110-sentralen.