Priser 2022


Alle priser kan prisjusteres uten forvarsel i samsvar med den generelle prisutviklingen. 110-sentralen for Finnmark justerer priser i samsvar med tanke på kommunal deflator.

 

PRISLISTE 2022: 

Alle priser er eks mva.

Offentlig/næringsbygg:

Engangsavgift tilknytning av alarm kr: 1150,-

Årsavgift offentlige boenheter kr: 4450,-

Årsavgift off/næringsbygg kr:  4450,-

Tillegg for påfølgende alarmer på samme alarmsender pr år kr: 1700,-pr alarm/nytilkobling.

 

Utrykningskostnader:

Unødvendig utrykninger offentlig/næringsbygg pr gang kr 5500,-

Kontrakt og registreringsskjema vil bli tilsendt fra 110-sentralen. Disse må alltid fylles ut av kunden og sendes over til 110-sentralen umiddelbart, før tilknytning av alarm. Ingen tilknytninger vil bli godkjent før dette er utfylt og videresendt til 110-sentralen.