Deanu Gielda – Tana Kommune


Informasjon om brannvesenet i Deanu gielda – Tana:

Adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA
Tlf. sentralbord: 78 92 53 00
E-postadresse: postmottak@tana.kommune.no
Nettsider: www.tana.kommune.no
Adresse: Rådhusveien 3, 9845 TANA
Tlf. sentralbord: 78 92 53 00
E-postadresse: postmottak@tana.kommune.no
Nettsider: www.tana.kommune.no
Om brannvesenet:

Tana brannvesen

Tana brannvesen er et deltidsbrannvesen med ansvaret for den stående beredskapen innen brann- og ulykkesvern.

Brannvesenets drift ligger organisatorisk under bygg- og anleggsavdelinga og er inndelt i beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.

Administrativt er korpset organisert med brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende.

Overordnet ansvarlig er brannsjef Solveig Therese Halonen.

Beredskapsavdelinga

Leder beredskap Solveig Therese Halonen

Kommunens brannstasjon er lokalisert til Grenveien 24. Stasjonen er ubemannet, men samlokalisert med kommunens driftslokaler for utedrifta. Brannvesenets beredskapsavdeling består av 5 brannbefal og 16 brannkonstabler.  Ett befal og ett mannskap er i kontinuerlig dreiende hjemmeberedskap.  Teoretisk kan altså brannvesenet stille 21 mann, men reellt vil det maksimale antallet ved større utrykninger være 12 – 14 mannskaper.

I tillegg til ordinær brann- og ulykkestjeneste er korpset også førsteinnsatsstyrke ved akuttforurensning.  Vi bistår også ved praktiske øvelser for institusjoner, bedrifter og andre virksomheter.

Forebyggende avdeling

leder Solveig Therese Halonen

Brannvesenet har ansvar for det brannforebyggende arbeidet i kommunen. Dette arbeidet består hovedsakelig av tilsynsoppgaver, informasjons- og motivasjonsarbeid og saksbehandling på brannloven med tilhørende forskrifter, bl.a. saksbehandling og kontroll av søknader om lagring av brannfarlig vare, eksplosiv vare og fyrverkeri.

Det gjennomføres tilsyn med 25 særskilte brannobjekter etter brannlovens § 13.

Forebyggende avdeling tilbyr også deltakelse, instruksjon og veiledning i forbindelse med øvelser for bedrifter og virksomheter.

Feiertjenesten,

Feier Jan Leonhardsen

Tjenesten er organisert under forebyggende avdeling, og bemanningen er 0,5 årsverk.

Feiertjenesten er også lokalisert til brannstasjonen ved Tanbru.  Oppgavene som utføres er feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og utføres i henhold til forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Feiertjenesten utfører også tilsyn i bolig.  Da sjekkes, i tillegg til fyringsanlegg, også pipe- og ildsted, røykvarslere og slokkeutstyr.