Samisk


110-sentralen skal gi samisktalende innringere samme tilbud som norsktalende innringere.
 –
Brannkonstablene/operatørene på 110-sentralen har i dag ikke samisk språkkompetanse, det er derfor etablert en egen brannfaglig tolketjeneste, som går i turnus for å dekke dette behovet.
 –
Om samisktalende innringere ringer 110-sentralen for Finnmark vil de besvares av en «standardmelding» som sier at de må vente mens de settes over til den brannfaglige samiske tolken.
Dette skjer umiddelbart hvor innringer, 110-operatør og tolk kan kommunisere med hverandre samtidig.
Den samiske tolken oversetter til 110-sentralens operatør som da kan iverksette tiltak ihht hendelse.
 –
110-sentralen oppfordrer til at dette gjøres kjent i samisktalende miljøer.
 –
110-sentralen for Finnmark er den eneste nødsentralen i Norge som har egen samisk tolketjeneste. Tolketjenesten er en døgnkontinuerlig tjeneste.
Samisk tolketjeneste administreres og driftes av 110-sentralen for Finnmark. Alle de samiske tolkene jobber i et brannvesen, hvor hovedspråket er samisk.