Lebesby Kommune


Adresse: Strandveien 152, 9790 Kjøllefjord
Tlf. sentralbord: 97990900
E-postadresse: postmottak@lebesby.kommune.no
Nettsider: www.lebesby.kommune.no

Informasjon om brannvesenet i Lebesby:

Adresse: Strandveien 152, 9790 Kjøllefjord
Tlf. sentralbord: 97990900
E-postadresse: postmottak@lebesby.kommune.no
Nettsider: www.lebesby.kommune.no/
Brannstasjoner: 1.Kjøllefjord brannstasjon 3.Dyfjord branndepot 4.Veidnes branndepot 5.Kunes branndepot 2.Lebesby underbrannstasjon
Om brannvesenet:
Målsetning:
Kommunen skal ha et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Brannvesenet skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider. Brannvesenet skal være organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som til enhver tid foreligger.
«Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen »  beskriver de fleste krav som stilles.Dimensjonering og organisering:
Brannvesenet organiseres etter «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen»   kap.4  og dimensjoneres etter kap.5.

Organisering og dimensjonering i Lebesby kommune:
Hovedstyrken i Kjøllefjord (16 personer) er utrustet med radio eller personvarslere og disponerer 2 utrykningskjøretøy . På stedene Dyfjord, Lebesby,Kunes og Veidnes er det opprettet branndepot som er utstyrt med tilhenger, slokkemateriell og brannsprøyte m.m. Det er avtaler med faste deltidsbrannmannskaper på alle steder.