110- Sentralen for Finnmark


01.01.2020 så ble det gjennomført virksomhetsoverdragelse fra Hammerfest kommune til Sør-Varanger kommune. Dette tilsier at 110-sentralen flytter fra sine lokaler i Hammerfest og til nye lokaler i Kirkenes i løpet av høsten 2020. Der skal alle 3 nødetatene samlokaliseres i samme bygg.
110-sentralen for Finnmark er fylkets egen alarmsentral, Den eies av alle de 18 kommunene i Finnmark.
110-sentralen for Finnmark har som den eneste alarmsentralen i Norge kapasitet til å motta nødmeldinger på samisk, ved at egen tolketjeneste er etablert.
Det er  til enhver tid 1 overbrannmester, 1 brannmester og 1 samiskspråklig tolk på vakt.
Sentralen ledes av Gerd Isaksen.
 
Arbeidsoppgaver:
Vårt hovedmål er mottak og utalarmering ved brann og andre ulykker i hele Finnmark fylke.
* Mottak og betjening av nødtelefonsamtaler og andre alarmer
* Varsling og utalarmering av innsatsmannskaper
* Drift av samisk tolketjeneste
* Støtte til- og blant annet logging av innsatser
Hvis det brenner:
-Ring 110. Dette slik at brannvesenet blir varslet. Husk å oppgi rett adresse, og hvilken kommune du ringer fra.
-Sørg for å få varslet alle i huset, slik at de kommer seg ut.
-Lukk dører og vinduer.
-Møt brannvesenet når de ankommer. Informer dem om hva som har skjedd. Si fra hvis det er noen som ikke har kommet seg ut fra huset.
-Dette er noe som du kan lære barna dine.
Ved spesielle arrangementer:
-Meld fra til oss om det skal være større tilstelninger eller overnatting på skoler, barnehager etc.
Nødnummer:
Brann           110
Politi            112
Ambulanse  113