Hammerfest Kommune


Adresse: Rådhusplassen 1
Tlf. sentralbord: 78 40 20 00
E-postadresse: postmottak@hammerfest.kommune.no
Nettsider: www.hammerfest.no

Informasjon om brannvesenet i Hammerfest:

Adresse: Risvågveien 2-3, 9600 Hammerfest
Tlf. sentralbord: 907 05 457
E-postadresse: arne.myrseth@hammerfest.kommune.no
Nettsider:
Brannstasjoner: Hovedstasjon: Hammerfest. Bistasjon: Kvalsund og Branndepot på hhv: Kokelv, Akkarfjord på Sørøya og Hønseby på Seiland.
Om brannvesenet:
Hammerfest brann- og redningsvesen er Norges eldste kasernerte brannvesen, det er kasernert i brannstasjonen som er lokalisert i Risvågveien 3.
Virksomheten består av 2 avdelinger og ledes av brann/redningssjef Arne Myrseth som er virksomhetsleder.
Forebyggende avdeling ledes av leder forebyggende Arild Johansen. Avdelingen samarbeider tett med kommune, byggherrer og andre aktører ifm utbygging ol. Videre har avdelingen ansvar for oppfølging av særskilte brannobjekter og tilsynsvirksomheten. Branninspektører Kjetil Myrvoll og Per Egil Nilsen gjennomfører tilsyn og annet forebyggende arbeid. Feierinspektør Johnny Holmen og feier Andreas Bellika Nilsen er også en del av denne avdelingen og gjennomfører tilsyn og feiing samt annet forebyggende arbeid.
Beredskapsavdelingen ledes av leder beredskap Frank Rune Ellingsen. Beredskapsavdelingen rykker ut ved brann, ulykker og andre hendelser. Forebyggende virksomhet implementeres i stadig større grad i beredskapsavdelingens virksomhet.
I tillegg til lovpålagte oppgaver gjennomfører brann- og redningstjenesten kursvirksomhet samt påtar seg andre oppdrag som det har egnede ressurser og egnet kompetanse til.
Materielloversikt:
Det er til enhver tid 1 utrykningsleder samt 3 konstabler på vakt med kompetanse og materiell til redningstjeneste, røykdykking, kjemikaliedykking og overflateredning.
Mannskapsvogn Scania 114c 2003 modell med redningsutstyr
Mercedes Sprinter 150  2008 modell med skjærslukker (Cobra) oa redningsutstyr
Høyderedskap: Scania P450 med 32m Metz stige
Tankvogn MAN 2011 mod. 10.500 liter vann. Vannkanon på taket.
Tankvogn Volvo XXX XXXX modell med 10.000 liters tank og vannkanon
Toyota Landcruiser, kommandobil til overordnet vakt.
Volkswagen transporter 4×4 XXXX modell