Porsanger Kommune


Informasjon om brannvesenet i Porsanger:

Adresse: Rådhuset, 9712 Lakselv
Tlf. sentralbord: 78460000
E-postadresse: postmottak@porsanger.kommune.no
Nettsider: www.porsanger.kommune.no
Adresse: Rådhuset, 9712 Lakselv
Tlf. sentralbord: 97039600
E-postadresse: postmottak@porsanger.kommune.no
Nettsider:
Brannstasjoner: Laatasveien
Om brannvesenet:
 

Brannvesenet i Porsanger kommune er organisert med 4 vaktlag av 4 personer. Hvert vaktlag består av utrykningsleder og 3 brannkonstabler. Det er alltid minst et vaktlag i beredskap til enhver tid hele året.

Porsanger brannvesen er tilknyttet alarmsentralen (110) i Hammerfest.

For akutt forurensing er Porsanger kommune tilknyttet Midt-Finnmark IUA.
Forebyggende brannvern utgjør en del av de lovpålagte tjenestene. Tjenesten består bl.a. av oppfølging av forskrifter om brannforebyggende tiltak og brannsyn, samt informasjons- og motivasjonsvirksomhet. Av forebyggende tjenester kan nenves:

  • Branntilsyn
  • Feiing og tilsyn i bolig
  • Saksbehandling i henhold til brannloven
  • Lagringsbestemmelser
  • Informasjon til skole og barnehage, helseinstitusjoner
  • Generell informasjon til befolkningen
  • Deltakelse i lokale og landsomfattende kampanjer

Henvendelser:

 

Ring 110 ved brann, ulykker og akutt forurensing. Ved andre henvendelser til brannvesenet kan publikum ringe vakthavende utrykningsleder B1.9 på mobiltelefon 97039600.

 

Kontaktpersoner:

 

Brannsjef
Teknisk etat, Rådhuset
Telefon:  Telefaks:

E-post:

 

 

 

Overbrannmester/utrykningsleder Kjetil Sjøveian
Brannstasjonen

Mobil:  948 15 776

E-post: kjetil.sjoveian@porsanger.kommune.no

 

Brannmester/utrykningsleder Roy Johannessen

Brannstasjonen

E-post: roy.johannessen@porsanger.kommune.no

 

Brannmester/utrykningsleder Svein Skogen

Brannstasjonen

E-post: svein.skogen@porsanger.kommune.no

 

Brannstasjonen

Mobil: 94815221

E-post: jim.erik.ellila@porsanger.kommune.no

Feier/brannkonstabel Tommy Johansen
Brannstasjonen
Mobil: 97652390
E-post: tommy.johansen@porsanger.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøretøy oversikt

Type Merke Årsmodell
Mannskapsbil Scania 114G 380 2002
Tankbil Volvo
Tilsynsbil Fiat Dublo 2013
Tilsynsbil/Vaktbil Ford T 2015

Tilsynsbil/ Vaktbil                             Fiat Freemont                                2012