Karasjok Kommune


Adresse: Ráđđeviesugeaidnu 4, 9730 Kárášjohka/karasjok
Tlf. sentralbord: 78468000
E-postadresse: postmottak@karasjok.kommune.no
Nettsider: www.karasjok.kommune.no

Informasjon om brannvesenet i Karasjok:

Adresse: Fitnodatgeaidnu 84, 9730 Kárášjohka/Karasjok
Tlf. sentralbord: 110
E-postadresse: brannvesenet@karasjok.kommune.no
Nettsider:
Brannstasjoner: Kárášjoga buollinstašjovná / Karasjok brannstasjon
Om brannvesenet:
Organisering og risiko
Karasjok brannvesen er organisert som deltidsbrannvesen i kommuner med færre enn 3000 inbyggere. Kommunen har 2900 innbyggere totalt. I kommunesenteret bor det 2200 innbyggere.
Elva Karasjokka deler kommunesenteret i to slik at tettstedet blir definert som to tettsteder med mindre enn 2000 innbyggere.
Arealmessig er Karasjok landets nest største kommune. ROS-vurderingen viser relativt liten risiko i kommunen.Kuldeperiodene vinterstid(>-40grader) utgjør størst risiko.
Brannordningen
Deltidsbrannvesen som oppfyller kravene i dimensjoneringsforskriften.Utover minstekrav har kommunen etablert røykdykkertjeneste og rullerende hjemmevaktordning for utrykningsledere. Brannordningen er ikke fullført.Depot i Jergul er ikke etablert.
Det er etablert bistandsavtale med Enare og Utsjok kommuner i Finnland. Utsjok kommunes brannkrops i Karigasniemi er godkjent som førsteinnsatsstyrke til Gensen området(Dorvonjárgá).
Brannstasjon,materiell og utstyr
Brannstasjonen ligger sentralt i tettstedet. Besøksadresse: Fitnodatgeaidnu 84.
Stasjonen består av vognhall, materialrom, vedlikeholdsrom for røykdykkertjenesten, sanitærrom, kjøkken og møterom/kontor.
Vedlikeholdsutstyr/verktøy for brannmateriell, redningstjeneste, akuttforurensning og feiertjenesten er tilrettelagt i vognhallen.
Båt og påhengsmotor til bruk ved akuttforurensning i vann og vassdrag. Div. akuttforurensningsutstyr.
Luftkompressor for fylling av luft (300bar).Rom og utstyr tilrettelagt for vedlikehold av røykdykkerutstyr.
Radiokommunikasjon i alle utrykningskjøretøy. Kommunikasjonsanlegg for røykdykkertjenesten
Hjertestarter og 5 komplette båresett m/thermal bag
Varme-/redningstelt
3stk. 2 1/2″ uttak til påfyllig av tankbil.
20 stk brannmannsbekledning m/hjelmer og hansker til bruk ved opplæring av personell ved instutisjoner og andre.
Stasjonen er tilkoblet kommunens datanett.Feieren benytter DM-feiing. Elektronisk rapportering til DSB fra brannstasjonen.
Kjøretøy
Bilparken består av
Tankbil Scania 1992(utrykningskjøretøy) chassis/nytt påbygg i 2002 m / bakmontert brannpumpe/lysmast/bærbar pumpe/3 stk røykdykkersett/radiotelefon håndsett/sugeslanger/div. slanger/nødvendige kuplinger m.v./liggeunderlag ca 18m2/14000 liter vanntank.
Mannskapsbil Scania 2009(utrykningskjøretøy) dobbelkabiner m/5 sitteplasser/3000 liter vanntank/bakmontert brannpumpe/9 stk røykdykkersett med komplett utstyr(kompositt),5 stk reserveflasker/mobilt flaskebank 50 ltr 300bar/lysmast/frigjøringsutstyr/løfteputer//radiotelefon/høytaleranlegg/mobiltelefon/aggregat
/førstehjelpsutstyr/hjertestarter/stige 12m/stige 6m/PC med Locus
Opel Combo 1998(utrykningskjøretøy)m/fastmontert komunikasjonsanlegg. Benyttes også som feierbil.
Vaktordning/utrykning
Utrykningsledere (4 stk) utfører rullerende ukevakttjeneste.Alarm fra 110-sentralen i Hammerfest utløses  til personsøkere.Alle mannskaper bærer personsøker.Utrykningsleder har radiotelefon.Ved alarm møter alle mannskaper på brannstasjonen.Ved utrykninger har utrykningsleder brannsjefens myndighet inntil brannsjef/overbefal møter.I høytider(jul/nyttår/påske) og ved spesilelle risikoperioder blir beredskapen skjærpet med ett komplett vaktlag.
Innsatstiden er satt til 6 min på dagtid og 10 minutter om natta.
Som følge av bistandsavtale med Finland, har brannvesenet utrykningsplikt til Finland ved akutte nødsituasjoner.Redningssentralen i Rovaniemi varsler 110-sentralen i Hammerfest som alarmerer brannvesenet.Karigasniemi brannkorps er forpliktet som førsteinnsatsstyrke til Grensen-området på norsk side.
Forebyggende og tilsyn
I kommunen er det ca 40 objekter som omfattes av brannlovens §13(spesielle brannobjekter). De fleste er kommunale bygg.Alle kommunale bygg har kvalifiserte brannvernledere.Automatisk brannvarslingsanlegg er montert i de fleste bygningene.Noen har automatisk varsling direkte til 110-sentralen i Hammerfest.Tilsynet utføres av brannsjef.
Feiertjenesten utfører behovsprøvet feiing og tilsyn i alle bygg totalt ca 1000 stk.Feiing av fritidsboliger:Ta kontakt med feieren tlf.nr.: 78466001/95142040 eller brannsjef.
Brannvesenet arrangerer kurs og opplæring i brannvern for institusjoner så langt kapasiteten(tiden) tillater det.For Info, ta kontakt med brannsjef.
Akutt forurensning
Kommunen er med i IUA-midt Finnmark som administreres av havnefogden i Honningsvåg.
Utdanning/opplæring/øvelser
Utdanning og opplæring skjer fortrinnsvis på Norges brannskole.Noe av grunnopplæringen blir gjennomført i Finland(Ivalo/Sodankyla/Rovaniemi).Alle mannskaper skal gjennomføre grunnoplæringen.Dessuten er målsettingen at alle mannskaper skal kunne bruke åndedrettsbeskyttelse og betjene hjertestarter som et internt minimumskrav.Utrykningsledere skal oppfylle forskriftskravene til utdanning FØR innsettelse i tjenesten. Feieren skal gjennomføre forebyggende opplæring før han settes i tilsynsfunksjonen.Alle mannskaper skal ha kjennskap til alt utstyr i brannvesenet.
Alle mannskaper har inngått avtale om 80 timer årlig øvelse.Akuttforurensning inngår ikke i øvelsesplanen.
HMS
Kommunens HMS.