Nesseby Kommune


Adresse: Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Tlf. sentralbord: 81552027
E-postadresse: postmottak@nesseby.kommune.no
Nettsider: www.nesseby.kommune.no

Informasjon om brannvesenet i Nesseby:

Adresse: Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Tlf. sentralbord:
E-postadresse: postmottak@nesseby.kommune.no
Nettsider: www.nesseby.kommune.no
Brannstasjoner: Stasjon – Varangerbotn
Om brannvesenet:
Her kommer info om Nesseby Brannvesen

Nesseby Brann og redning: NBR er en brann og redningsetat som består av deltidsansatte med beredskap innenfor brann – ulykker – forurensning.

Brannvesenet er organisert slik: Brannsjef, varabrannsjef, 5 utrykningsleder – 11 brannkonstabler.
Overordnet ansvarlig er brannsjef: Sten Gøran Olsen.
Brannvesenet har 2 biler: 1 tankvogn med 10000 liter vann – og en fremskutt enhet med 200 liter vann.
Alarm for brann, ulykker må skje til telefon 110.
Nesseby brann og redning har samarbeidsavtale med nabobrannvesen Tana med hensyn til frigjøring og klippeutstyr ved ulykker.
Ved akutt forurensning er brannvesenet innsatsstyrke for IUA – Øst Finnmark.
Berdskap og forbyggende del ledes av brannsjefen. Brannsjefen utfører brannsyn i særskilte brannobjekter.
Kommunen har en brannordning som er godkjent av Direktoratet.
Kontaktpersoner:

Brannsjef: Sten Gøran Olsen – mobil: 40440507

E-post: sgo@nesseby.kommune.no