info om oppdatering


Informasjon om oppdatering på 110. Til alle mannskaper i finnmark.

Oppdatert 21.09.2016 kl 13:45 Fortsatt gjeldende

Har fortsatt tekniske utfordringer i dag, onsdag. Vi følger samme ordre som ble gitt igår. Dette gjelder til annen beskjed kommer

 

Tirsdag 20. sept: Mesteparten av primær systemene for kommunikasjon påvirkes. Dvs utalarmering via nødnett, telefoni osv vil i perioder være nede. Dette gjelder fra kl 08.00 og kan vare til utover kvelden.

I utgangspunktet vil vi forsøke å utalarmere på vanlig måte, men deler av dagen vil utalarmering måtte foregå på følgende måte:

–          UMS sendes på alle full alarmer.

–          Tale utalarmering via «Finn-brann 0». Samtlige befal/utrykningsledere SKAL være i brann 0 hele dagen, og samtlige mannskaper bør også være der for å få tale utalarmering. Brann 0 er satt av til bruk for utalarmering hele dagen.

–          Aksjonssamband som normalt bruker å foregå i brann 0 vil foregå i hhv «V-fin Brann 1» og «Ø-fin brann 1». Dette gjelder selv om man får vanlig utalarmering. Bef/utrl. må på forhånd sjekke at de har kontroll på hvordan de kommer seg på brann 1.

Vi har begrenset kapasitet på telefoni, så minner om at ikke kritiske henvendelser må vente.

Noen logger blir trolig ført i reserve systemer, og vil nødvendigvis ikke dukke opp eller være noe mangelfull i vision boss.