Gi plass til brannbilen!


Husk at brannbiler trenger minst 3 meters fri bredde – hele døgnet!

Liv og helse kan stå på spill når brannvesenet er ute på utrykning. Tenk over hvor og hvordan du parkerer, slik at din bil ikke sperrer veien.
En brannbil trenger minimum tre meters bredde på veien for å komme fram, på rette strekninger. Er det sving eller kurve trenger den mer plass.Feilparkerte biler er stadig en utfordring for vår framkommelighet, ved for eksempel biler som er parkert langt fra fortauskanten eller for nært et gatekryss.
Framkommelighet er viktig for brannvesenet for å kunne gjøre en effektiv jobb. Dersom korteste vei til ulykkesstedet er blokkert vil verdifulle minutter gå tapt, og særlig i de områdene som ikke har alternative tilkomstveier kan dette være fatalt.Det er avgjørende at utrykningskjøretøy kommer helt fram til skadestedet. Spesielt viktig er det at vi har mulighet til å plassere høydemateriell som stigebil og lift på en hensiktsmessig måte.

Tenk over hvor du parkerer – husk at brannbilen trenger minimum 3 meters bredde!