Trygghetsalarmer


Formålet med trygghetsalarmene er at personer med pleie- og omsorgsbehov skal kunne bli i egne hjem/tilrettelagte omsorgsboliger så lenge som mulig.

110-sentralen har mottaket av trygghetsalarmene for 1 kommune i Finnmark.

Mange brukere som har tilknytning mot oss har også  røykvarsler på anlegget. Det er også tilgang til å koble opp flere alarmer på samme sender: fallalarm, dørvarsler osv.

Det er med på å redde liv, og også gjøre at brukere får hurtig utrykning fra brannvesenet i tilfelle røykvarsler blir utløst.