Hva betyr forkortelsene og ordene vi bruker?


Av og til bruker vi forkortelser og forskjellige ord når vi skriver på twitter. Dette betyr forkortelsene vi bruker:

ABA – Automatisk brann alarm. Brannalarm fra bygg med direkte tilknyttning til 110 sentralen.

BV – Brannvesen

Manuell melder – Melder som man manuellt trykker inn for å utløse brannalarm på bygget