Arbeid på og ved alarmanlegg


Arbeid på og i nærheten av alarmanlegg.
Koble ut alarmoverføringen mot 110-sentralen ved arbeid på og i nærheten av alarmanlegget. Det være seg varme arbeider, pussestøv, utkobling av sprinkler og annet arbeid som kan utløse brannalarmen mot 110-sentralen.
Utløst alarm: 
Meld fra på telefonnummer: 78979422  om at anlegget kobles ut i perioden klokken:  fra/til. Hvilket firma som jobber der og tlfnr.
Dette skal man melde fra om hver eneste gang man starter opp å jobbe på anlegget for dagen, slik at operatør kan legge dette inn i egen vaktjournal.
Det skal også meldes når man avslutter jobben på anlegget hver dag. Dette slik at operatør da vet om alarm er tilbake i normal stilling, eller at alarm er utløst pga jobb på anlegg.
Om alarmen utløses under arbeid så ring umiddelbart 110-sentralen med informasjon, telefonnummer 110. Dette slik at vi kan redusere antall unødvendig utrykninger.
Ansvar: Det er anleggets eier som er ansvarlig for drift, vedlikehold og kontroll av anlegget. Eier er også ansvarlig for utkobling av anlegget når det foregår arbeid på og i nærheten som kan utløse alarmen.
Årskontroll: ved testing av overføring under årskontroll, skal det også ringes på forhånd til telefonnummer: 78979422.
Ilegg av gebyr: Ved unødvendig utrykning vil det bli sendt ut faktura til eier av anlegget. Se prisliste i menyen.
Det er viktig at eiere av anlegg og forhandlere/montører som utfører arbeid på slike anlegg informeres om ovenforstående.