Vardø Kommune


Informasjon om brannvesenet i Vardø:

Adresse: Postboks 292, 9951 Vardø
Tlf. sentralbord: 78943300
E-postadresse: postmottak@vardo.kommune.no
Nettsider: www.vardo.kommune.no
Adresse: Grønnegata 14, 9950 Vardø
Tlf. sentralbord: 78989000
E-postadresse: einar.nilsen@vardo.kommune.no
Nettsider:
Brannstasjoner: Vardø Brannstasjon Kiberg Brannstasjon ( depot)
Om brannvesenet:
Vardø brann- og redningskorps

Vardø brann- og redningskorps representerer den stående beredskapen, for kommunens innbyggere, i forbindelse med brann- og ulykker i Vardø kommune.

Brann- og redningskorpset er organisert som en avdeling under teknisk etat, og er inndelt i beredskapsdel, forebyggendedel og feiervesenet

Administrativt er korpset organisert med brannsjef, varabrannsjef, leder beredskap og leder forebyggende.

Overordnet ansvarlig er brannsjef Alonza Garbett

Staben hans består av:

Varabrannsjef: Einar Nilsen

Feier: Torbjørn Leistad

Beredskapsdelen, leder beredskap Einar Nilsen

Beredskapsseksjonen består av hovedbrannstasjonen i Vardø tettsted, lokalisert i grønnegaten 14. Vaktstyrken er innkallingsstyrker på deltid som er av 5.mann på hvert vaktlag inkl befalsvakta. vardø brann- og redningskorps består av 4 vaktlag på totalt 20 mann

Det er 1bi-stasjon( depot) lokalisert  i Kiberg. Depot-stasjon er ubemannet.

Vardø brann- og redningskorps er tillegg også førsteinnsatsstyrke ved akuttforurensning, og bistår ved praktiske øvelser og opplæring for bedrifter og virksomheter.

Forebyggendedelen, leder forebyggende Einar Nilsen

Delen er bemannet med 0,5 årsverk til tilsyn, og 0,5 årsverk til ledelse og beredskap.  Totalt føres det pr. 2006 særskilt tilsyn med 30 virksomheter i kommunen

Dette arbeidet består hovedsakelig av tilsynsoppgaver, informasjons- og motivasjonsarbeid og saksbehandling på brannloven med tilhørende forskrifter, bl.a. saksbehandling og kontroll av søknader om lagring av brannfarlig vare, eksplosiv vare og fyrverkeri.

Forebyggende tilbyr også diverse kurs og øvelser for bedrifter og virksomheter.

Feiertjenesten, Feiersvenn Torbjørn Leistad

Tjenesten er organisert under leder forebyggende, og bemanningen er 1 årsverk.

Feiertjenesten er også lokalisert til hovedbrannstasjonen i Vardø tettsted.  Oppgavene som utføres er feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og utføres i henhold til forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  Volumet som skal feies hvert 4 år er i overkant av 1100 piper.

Feiertjenesten utfører også tilsyn i bolig.  Da sjekkes, i tillegg til fyringsanlegg, også pipe- og ildsted, røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier