Nesseby Kommune


Adresse: Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Tlf. sentralbord: 40440500
E-postadresse: postmottak@nesseby.kommune.no
Nettsider: www.nesseby.kommune.no

Informasjon om brannvesenet i Unjárgga gielda/Nesseby kommune

Adresse: Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Tlf. sentralbord: 40440500
E-postadresse: postmottak@nesseby.kommune.no
Nettsider: www.nesseby.kommune.no
Brannstasjoner: Stasjon – Varangerbotn
Om brannvesenet:
Her kommer info om Nesseby Brann og redning

Nesseby Brann og redning: NBR er en brann og redningsetat som består av deltidsansatte med beredskap innenfor brann – ulykker – forurensning.

Brannvesenet er organisert slik: Brannsjef, varabrannsjef, 5 utrykningsleder – 11 brannkonstabler.
Overordnet ansvarlig er brannsjef: Sten Gøran Olsen.
Brannvesenet har 2 biler: 1 tankvogn med 10000 liter vann – og en fremskutt enhet med 200 liter vann.
Alarm for brann, ulykker må skje til telefon 110.
Nesseby brann og redning har samarbeidsavtale med nabobrannvesen i Tana.
Ved akutt forurensning er brannvesenet innsatsstyrke for IUA – Øst Finnmark.
Berdskap og forbyggende del ledes av brannsjefen. Brannsjefen utfører brannsyn i særskilte brannobjekter.
Kommunen har en brannordning som er godkjent av Direktoratet.
Kontaktpersoner:

Brannsjef: Sten Gøran Olsen – mobil: 40440507

E-post: sgo@nesseby.kommune.no