Sør-Varanger Kommune


Adresse: Rådhusplassen, boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. sentralbord: 78 97 74 00
E-postadresse: postmottak@sor-varanger.kommune.no
Nettsider: www.sor-varanger.kommune.no

Informasjon om brannvesenet i Sør-Varanger:

Adresse: Arbeidergata 6, 9900 Kirkenes
Tlf. sentralbord: 78 97 17 60
E-postadresse: brannvakta@sor-varanger.kommune.no
Nettsider:
Brannstasjoner: Hovedstasjon, Kirkenes Depot Bugøynes Skogbranndepot Svanvik Skogbranndepot Skogfoss
Om brannvesenet:
Brannvesenet er organisert i beredskaps- og forebyggende avdeling.
I tillegg er 110 Sentralen for Finnmark, brannvesenets nødmeldingssentral lokalisert i Kirkenes.
Enhetsleder for beredskap er Eivind Gade-Lundlie
Brannvesenet ledes av brannsjef Henrik Haldorsen.
Forebyggende avdeling ledes av varabrannsjef Oddleif Wara.
110 sentralen ledes av daglig leder Daniel Mood
Bemanning.
Kasernert brannvesen lokalisert til Arbeidergata 6, Kirkenes.
Vaktlag bestående av underbrannmester og 3 brannkonstabler, herav en deltid, i dreiende turnus.
Brannsjef og varabrannsjef inngår i overordnet vakt sammen med utrykningslederne.
110 sentralen er bemannet av vaktleder og operatør i 12timers turnus i tillegg til samisk tolk som går ukesvakter.
Varsling av brann og ulykker skjer til 110 sentralen i Kirkenes, tlf. 110
Nødmeldesentralen har ansvar for mottak av nødmeldinger, utalarmering av nødvendige innsatsressurser samt kommunikasjon og annen bistand til enheter i innsats. Alarmsentralen mottar trygghetsalarmer fra 2 kommuner i Finnmark samt brannalarmer fra andre kunder i hele fylket. Nødmeldesentralen har som eneste alarmsentral i Norge etablert en samisk tolketjeneste.
Forebyggende avdeling ledes av varabrannsjef Oddleif Wara som har ansvar for gjennomføring av lovpålagte tilsyn i kommunens § 13 bygg (særskilte brannobjekt) samt annet brannforebyggende arbeid.
Brannmester forebyggende, Oddleif Wara, gjennomfører tilsyn med fyringsanlegg i kommunens boligmasse (hvert. 4. år) og er leder for feiertjenesten.
Feiing. Den praktiske behovsprøvde feiertjenesten utføres av brannvesenets beredskapsavdeling en gang hvert/annethvert år.
Andre ressurser.
Bugøynes: Depot med brannhenger og nødvendig utstyr for utvendig slokking.
                12 tilkallingsmannskaper uten vaktordning.
Svanvik:   Skogbrannhenger lokalisert til Svanhovd miljøsenter.
                Skogbrannlag, totalt 12 mann.
Skogfoss:  Skogbrannhenger lokalisert til Skogfoss kraftstasjon.
                Skogbrannlag, totalt 12 mann.
Bistands / slokkeavtaler.
Det er inngått bistandsavtale med Øst-Finnmark sivilforsvarskrets – FIG.
Benyttes ved større branner og ulykker.
Totalt 22 mann samt disponibelt brann- og redningsutstyr.
Gjensidig slokke- og bistandsavtale med Enare kommune.
Bistandsavtale med Avinor, Høybuktmoen.
Benyttes ved større branner og ulykker i området Tusenvik – Hesseng.