Loppa Kommune


Adresse: Parkveien 1-3, 9550 Øksfjord
Tlf. sentralbord: 78 45 30 00
E-postadresse: postmottak@loppa.kommune.no
Nettsider: www.loppa.kommune.no

Informasjon om brannvesenet i Loppa:

Adresse: Parkveien 1-3 , 9550 Øksfjord
Tlf. sentralbord: 78453210
E-postadresse: postmottak@loppa.kommune.no
Nettsider: www.loppa.kommune.no
Brannstasjoner: Stasjon Øksfjord. Depoter Nuvsvåg, Bergsfjord, Sandland. Ved hendelser i Nuvsvåg,Bergsfjord og Sandland send UMS til lokale mannskaper og full alarm Øksfjord. HUSK HUSK HUSK SEND UMS UANSETT HENDELSE
Om brannvesenet:
Loppa kommune er i sammen med øvrige kommuner i Finnmark deltaker i samarbeidet om 110-sentralen i Finnmark.
Loppa brannvesen er et lite brannvesen med 28 deltidsansatte brannmannskaper. Loppa kommune er et veiløst samfunn hvor man er avhengig av båt for å komme seg rundt til de forskjellige stedene i kommunen, også brannberedskapen er dimensjonert etter dette.
Hovedstasjonen ligger i Øksfjord hvor vi har 16 deltidsansatte og en brannstasjon med 1 Volvo FL6 bas 1 brannbil med 2000 liter vanntank. I tillegg har vi utstyr for bilredning og oljevern stasjonert her, samt søkestenger for snøskredsøk.
Vi har depoter i Nuvsvåg og Bergsfjord med 6 deltidsansatte på hvert sted. I Nuvsvåg har vi en branngarasje hvor det er en brannhenger med pumpe og slangemateriell. Her er også noen søkestenger for skredsøk. I Bergsfjord har vi en branngarasje hvor det er stasjonert en brannbil Jeep med 500 liters vanntank. Også her har vi søkestenger for snøskred.
Vi har registrert 20 særskilte brannobjekter i Loppa kommune hvor det regelmessig foretas tilsyn fra Brannvesenet.
Vi er medlem i IUA-Vest Finnmark som er et interkommunalt utvalg mot akutt forurensing bestående av flere kommuner i Vest-Finnmark.
Grunnet kommunikasjoner er det svært vanskelig å få engasjert våre depoer når vi har øvelser i Øksfjord.  Dette vil være en prioritert sak i fremtiden.