Hasvik Kommune


Informasjon om brannvesenet i Hasvik:

Adresse: Fjellveien 6, Postboks 43, 9593 Breivikbotn
Tlf. sentralbord: 78 45 27 00
E-postadresse: postmottak@hasvik.kommune.no
Nettsider: www.hasvik.kommune.no
Adresse: Fjellveien 6, Postboks 43, 9593 Breivikbotn
Tlf. sentralbord: 78 45 27 00
E-postadresse: brannsjef@hasvik.kommune.no
Nettsider: www.hasvik.kommune.no
Brannstasjoner: Hasvik (avtale med Avinor om brannbil), Medisinsk assistanse; Breivikbotn og Sørvær.(har hjertestarter)= full alarm.
Om brannvesenet:
Hasvik kommune er i sammen med øvrige kommuner i Finnmark deltaker i samarbeidet om 110-sentralen i Finnmark.

 

Hasvik brannvesen er et lite brannvesen med 19 deltidsansatte brannmannskaper.

Brannsjefen er øverste leder av brann og redningstjenesten.

 

Mannskapene er lokalisert til de 3 tettstedene i kommunen, der det er en branngarasje på hvert sted. I disse garasjene er det plassert en brannhenger med nødvendig slukkemateriell. I tillegg er det oljevern utstyr i branngarasjen i Sørvær.

 

Varsling av brann og ulykker skjer til alarmsentralen i Hammerfest, tlf. 110

 

I forhold til de særskilte brannobjekter i Hasvik kommune foretas det regelmessig tilsyn fra Brannvesenet.

 

Bistands / slokkeavtaler.

 

Det er inngått bistandsavtale med Avinor, Hasvik Lufthavn om bruk av brannbil som er stasjonert på lufthavna.

Benyttes ved større branner og ulykker. Behovet vurderes av overordnet befalsvakt.

 

Vaktordning.

Mannskapene er satt opp med personsøkere, som blir testet hver uke. Personsøkerne er satt opp slik at de virker i Sørvær,Breivikbotn,Hasvik og langs store deler av fylkesveinettet i Hasvik Kommune.

 

Teknisk vakttelefon, har døgnkontinuerlig vakt og fungerer som et støtteelement ved de ulike Brann- og redningsoppdragene.vaktelefon: 90 86 10 00.

Det gjøres oppmerksom på at Teknisk vaktelefon ikke innehar funksjonen som overordnet vakt.

 

Brannkorpset har flere med opplæring på hjertestartene som er plassert i Sørvær og Breivikbotn.

 

 

Brannkorpset inngår i den kommunale beredskapen mot akuttforurensning og er tilsluttet IUA Vest-Finnmark