Bedrift og boligalarm


Mange bygg, både bedrifter og private, har i dag direkte tilknytning av brann/innbruddsalarm anlegg og sprinkleranlegg til en alarmsentral. Det kan være mange årsaker til at man har dette, enten pga pålegg, som vilkår i byggesaken eller for å oppnå rabatter på forsikringen. Uansett grunn så er direkte tilkobling av alarmanlegget noe som SKAL sikre rask respons på alarmen for å begrense eller hindre skade. Dette kan sørge for at kostnadene etter et uhell blir mindre.

Hvordan gå fram for å få tilknytning  av alarm mot 110-sentralen? 

Kontakt ett elektrofirma der du bor, de ordner med oppkobling mot oss.
Før en alarm er godkjent tilknyttet, må alarmen være testet ok mot 110-sentralen.

Det skal også fylles ut av kunden kontrakt og registreringsskjema. Kunden finner dette som fil under siden: Pris, kontrakt  og registreringsskjema. Dette finner dere under menyen på venstre side.

Ved direkte tilknytning til 110 Sentralen er dere sikret den beste oppfølgingen av alarmen.

Fordel ved å være knyttet direkte til 110 Sentralen:

Sikre tidlig og direkte utrykning og innsats:

Med overføring av alarmen til brannvesenets fagsentral (110-sentral) er du sikret tidlig utrykning av brannvesen og innsats, uten at noen andre først har undersøkt årsaken hvorfor alarm er utløst. Noe som kan begrense skadeomfang samt verne om liv og verdier.

Mulighet for rabatt på forsikringspremien:

Forsikringsselskapene har rabattordninger. Dette forholdet må virksomheten/kunden selv avklare med sitt selskap i hvert enkelt tilfelle.

Varsling av kontaktpersoner:

Det er viktig at kontaktpersoner blir varslet, slik at nødvendige tiltak raskt kan iverksettes for å minske kostnadene for virksomheten.

Oppfølging av feil:

Feil med alarmoverføringen blir fulgt opp av 110-sentralen slik at de raskt kan utbedres slik du som kunde ønsker.

Tips om løsning av problemer:

Ved problemer med brannalarmanlegg og sprinkleranlegg kan fagsentralen og/eller brannvesen gi tips på løsninger.

********************************************************************************************************************

Hvilke alarmtyper kan 110 motta?

110-sentralen kan i utgangspunktet motta alle typer alarmer. Men vi er en fagsentral for brann, og vil i utgangspunktet ha brannalarm- sprinkel-nøkkelboks. Andre alarmer som innbrudd og heis må rutes til annet kvalifisert personell.

Bedrifts alarm:

Alle bedrifts alarmer må gå igjennom Addsecure. Dette slik at vi har polling på linje mellom alarmsender og alarmmottaker (110-sentralen).

110 kan motta et stort spenn av alarmer og mottar i dag brannalarmer, sprinkelanlegg, tekniske alarmer, heisalarmer, trygghetsalarmer osv

Om De har behov for mottak av andre alarmtyper så ta kontakt med 110-sentralen for nærmere informasjon. Husk at vi i utgangspunktet er en fagsentral for brann, og andre ulykker.

Innbruddsalarm:

Vi vil ikke motta innbruddsalarmer, dette da det er ett helt annet fagfelt enn det som vi gjør til daglig.

Heisalarmer:

Her skal det være etter Norsk standard EN81-28, eller høyere. Det godtas ikke kun direkte tale til 110-sentralen, med oppringt nummer. Vi skal ha mulighet til å få polling på heisalarmer, på lik linje som brannalarmer. (brukers sikkerhet).

Dette må bestilles gjennom Addsecure som er vår hovedleverandør. Dette slik at vi har mulighet til å få opp navn og adresse på heisalarmen, det skal ikke herske noen tvil om hvor den nødstilte er.

Privat boligalarm: 

Fra private kunder kan vi motta brannalarm, og alarm fra brannvesenets godkjente nøkkelsafe(anbefales).

Vi vil ikke motta tyveri eller andre tekniske alarmer fra private kunder.

For at vi skal kunne motta brannalarm og nøkkelboksalarm må de gå igjennom Addsecure. Da har både 110-sentralen og kunden sikkerhet i at linjeoverføring er i orden, og at det er overvåkning av linjeoverføringen: automatisk testing av linje.

Nøkkelsafe montert:

Nøkkelboks skal være FG-godkjent.  I denne skal det plasseres nøkler som gir brannvesenet tilgang til alle deler av bygg/objekt som dekkes av alarmanlegget. Nøkkelboks skal utstyres med alarm som gir direktevarsling til 110-sentralen om denne åpnes.

Brannvesenet har egen nøkkel til nøkkelsafe. Ved å ha nøkkelboks til bygg/objekt trenger brannvesenet ikke å skade dører og vinduer, for å få tilgang til bygget og andre innvendige rom.

110-sentralen får umiddelbart beskjed om nøkkelboks blir åpnet. Informasjon blir gitt til objektets eier eller lokalt brannvesen.

Brannvesen kan bistå med vedlikehold av nøkkelbokser. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen, for å få utfyllende informasjon og pris for vedlikehold av nøkkelbokser.

Resultatet er reduserte skader og penger spart. Kontakt oss for å få mer informasjon om priser på tjenesten.
***********************************************

Unødvendig utrykning brannvesen:

Kunden har krav på en 1(en) fri unødvendig utrykning pr  alarmsender pr år. Deretter vil vi fakturerer kunden med for unødvendig utrykning brann iht. gjeldende prisliste.
Dette står også informert  i kontrakten som er mellom 110-sentralen og kunden om unødvendig utrykning.

Når brannalarmern er utløst, vil 110-sentralen foreta trippelvarsling(utalarmere brann, politi og ambulanse) og sende ut ressurser til det stedet som alarmen er utløst. Vi behandler en automatisk brannalarm som brann, inntil det motsatte er bevisst. Tid er avgjørende ved brann for de som er involvert i hendelser, liv kan gå tapt og det kan redusere tap av verdier.

Kunden har ett ansvar å påse at alarmer ikke utløses unødvendig.
Det er viktig at kunden er påpasselig med hensyn til arbeid på anlegg, og at man har forhåndsvarslet 110-sentralen om arbeid.
Mange har også boliger/boligblokker hvor beboere ofte lager mat, og at alarmen kan gå av ved mye stekeos.

Det er kundens ansvar å sørge for at brukere av bygget får informasjon om hva som skjer når alarmern utløses. Om man gjør tiltak så vil kunden slippe av å få unødvendig besøk av brannvesen, og at 110-sentralen i etterkant fakturerer kunden.