Kautokeino Kommune


Informasjon om brannvesenet i Kautokeino:

Adresse: Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino
Tlf. sentralbord: 78487100
E-postadresse: e-post@kautokeino.kommune.no
Nettsider: www.kautokeino.kommune.no
Adresse: Fievroluodda 5, 9520 Kautokeino
Tlf. sentralbord: 91374633
E-postadresse: e-post@kautokeino.kommune.no
Nettsider:
Brannstasjoner: 1. Kautokeino brannstasjon i Kautokeino sentrum 2. Máze branndepot i Máze
Om brannvesenet:
Brannvesenet i Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune er organisert med brannsjef, varabrannsjef, 3 befal og 22 mannskaper. Av mannskapene er 15 tilknyttet Kautokeino brannstasjon og 7 tilknyttet Máze branndepot.

 

Kommunen har en mannskapsbil med redningsutstyr og en tankbil stasjonert i Kautokeino, samt en terrenggående brannbil stasjonert i Máze.

 

Kautokeino brannvesen er tilknyttet alarmsentralen (110) i Hammerfest.

For akutt forurensing er Kautokeino kommune tilknyttet Vest-Finnmark IUA.

 

 

Kautokeino kommune har avtale med Alta brannvesen om restverdiredning (RVR). Publikum kan ta kontakt med brannvesenet eller direkte med RVR på tlf. 78455002 ved f.eks. vann/røykskade i bolig, driftsbygninger, osv.
Forebyggende brannvern utgjør en del av kommunens brannordning og er således en lovpålagt tjeneste. Tjenesten består bl.a. av oppfølging av forskrifter om brannforebyggende tiltak og brannsyn, samt informasjons- og motivasjonsvirksomhet. Av forebyggende tjenester kan nevnes:

  • Brannsyn
  • Saksbehandling i henhold til brannlover (fyrverkeri)
  • Lagringsbestemmelser
  • Informasjon til skole og barnehage, helseinstitusjoner
  • Generell informasjon til befolkningen
  • Deltakelse i lokale og landsomfattende kampanjer

Feiervesenet er bemannet med en feier som sørger for feiing av registerte piper, samt tilsyn med piper og ildsteder. Kommunen har ordning med årlig feiing av piper.

 

Henvendelser:

 

Ring 110 ved brann, ulykker og akutt forurensning. Ved andre henvendelser til brannvesenet kan publikum ringe vakthavende befal på mobiltelefon 91374633.

 

Kontaktpersoner:

 

Brannsjef Nikken Turi
Teknisk kontor, Kommunehuset
Telefon: 78 48 72 03
Telefaks: 78 48 71 99
E-post: nikken.turi@kautokeino.kommune.no

 

 

Feier Johan Henrik J. Buljo
Teknisk kontor
Mobil: 902 97 176
Telefaks: 78 48 71 99

E-post: brann.feiing@outlook.com