Alta Kommune


Informasjon om brannvesenet i Alta:

Adresse: Pb. 1403, 9506 ALTA
Tlf. sentralbord: 78455000
E-postadresse: postmottak@alta.kommune.no
Nettsider: www.alta.kommune.no
Adresse: Pb. 1403, 9506 ALTA
Tlf. sentralbord: 78455002
E-postadresse: frapet@alta.kommune.no
Nettsider: www.alta.kommune.no
Brannstasjoner: Hovedstasjon i Alta by. bistasjoner i Talvik, Langfjord, Nyvoll, Kvalfjord, Lerresfjord og Korsfjord.
Om brannvesenet:
Alta brann- og redningskorps representerer den stående beredskapen, for kommunens innbyggere, i forbindelse med brann- og ulykker i Alta kommune.

Brann- og redningskorpset er organisert som en avdeling under drift- og utbyggingssektoren, og er inndelt i beredskapsseksjon, forebyggende seksjon og feiervesenet.

Administrativt er korpset organisert med brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende.

Overordnet ansvarlig er brannsjef Frank Pettersen

Beredskapsseksjonen, leder beredskap Kjell-Erik Thomassen

Beredskapsseksjonen består av hovedbrannstasjonen i Alta tettsted, lokalisert til rådhuset, bemannet av 3 mann døgnkasernert, og 1 konstabel på hjemmevakt. I tillegg kommer befalsvakt, som på dagtid er på stasjonen og for øvrig på hjemmevakt. Totalt 20 mann.

Det er 5 bi-stasjoner lokalisert henholdsvis i Langfjorden, Talvik, Nyvoll, Komagfjord og Kvalfjord. Hver bi-stasjon er bemannet av 5-8 innkallingsmannskaper. Ved brann og ulykke i distriktene rykker disse bi-stasjonene ut først, og starter/klargjør innsats i påvente av styrken fra hovedbrannstasjonen.

Alta brann- og redningskorps har også dykkertjeneste, uten fast beredskap. I tillegg er korpset også førsteinnsatsstyrke ved akuttforurensning, utfører RVR-tjeneste og bistår ved praktiske øvelser for bedrifter og virksomheter.

Forebyggendeseksjon, leder forebyggende

Seksjonen er bemannet med 1,3 årsverk til tilsyn, og 0,8 årsverk til ledelse.

Dette arbeidet består hovedsakelig av tilsynsoppgaver, informasjons- og motivasjonsarbeid og saksbehandling på brannloven med tilhørende forskrifter, bl.a. saksbehandling og kontroll av søknader om lagring av brannfarlig vare, eksplosiv vare og fyrverkeri.

Forebyggende tilbyr også diverse kurs og øvelser for bedrifter og virksomheter.

Feiertjenesten

Tjenesten er organisert under forebyggende seksjon, og bemanningen er 3 årsverk inkludert feiermester.

Feiertjenesten er også lokalisert til hovedbrannstasjonen i Alta tettsted. Oppgavene som utføres er feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og utføres i henhold til forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Volumet som skal feies hvert år er i overkant av 5600 piper.

Feiertjenesten utfører også tilsyn i bolig. Da sjekkes, i tillegg til fyringsanlegg, også pipe- og ildsted, røykvarslere og slokkeutstyr.

Det kan også utføres kamerakontroll av piper og ildsteder, samt fresing av pipeløp.