Kvalsund Kommune


Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund
Tlf. sentralbord: 784 15 555
E-postadresse: servicekontoret@kvalsund.kommune.no
Nettsider: www.kvalsund.kommune.no

Informasjon om brannvesenet i Kvalsund:

Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund
Tlf. sentralbord: 965 15 550
E-postadresse: svein.tore.kristoffersen@kvalsund.kommune.no
Nettsider:
Brannstasjoner: Kvalsund Brannstasjon Kokelv Depolager
Om brannvesenet:
Målstning:
Kvalsund Brann og Redning har som målsetning og drive forebyggende arbeid og beredskap for å bekjempe brann og andre ulykker å ha beredskap mot akutt forurensning.
Husbrann
Bilulykke
Kvalsund Brann og Redning Beredskap:
Mannskaper:
Mannskaper
Kjøretøy og utstyr:
Kvalsund Brann og redning, er et deltidsbrannvesen lokalisert med hovedstasjon i Kvalsund og en depotstyrke i Kokelv. Korpset består totalt av 14 personer i Kvalsund og 6 i Kokelv. Brannsjefen er øverste leder av brann og redningstjenesten. I brannsjefens fravær overtar Varabrannsjefen brannsjefens  ansvaret og fullmakter.
Hovedstyrken er lokalisert på Brannstasjon i Rådhusveien og er samlokalisert med driftsavdelingens uteseksjon i Kvalsund tettsted. Hovedstyrken i Kvalsund disponere totalt 3 kjøretøy: 1. Brannbil, 1 .redningsbil og 1. vaktbil/kommandobil. I Kokelv er det utstasjonert 1. lukket tilhenger med utstyr.
Manskapsbil:
Volvo FL 6  4×2 med Floby Bas 2  påbygg. Ruberg pumpe 2000l/min ved 10 bar
Tankkapasitet 2000 liter
1 stk bærbar Otter motorsprøyte 1100l/min for etterfylling av bilen i felten
Skumleggingsutstyr
Slangetrommel
Eget Lysagregat med lystårn
Bilen har plass til 7 personer, av det 2 seter for røykdykkere
Bilen er utstyrt med winch foran
Bilen er stasjonert på brannstasjon
Transporter
Redningsbil:
Korpset har en rednigsbil med hurtigfrigjøringsutstyr
Bilen er førsteinsatsbil med plass til 4 personer
Korpset disponerer egen redningslede for henting av skadde i fjellet vinterstid
Bilen stasjonert på brannstasjon
Vaktbil/kommandobil:
Bilen har plass til 4 personer, av det 2 seter for røykdykkere
Bilen er godt egnet til transport av lege i akutte tilfeller
Bilen dispneres av hjemmevakta på kvelstid og i helgene. På dagtid av brannmester
Tilhenger i Kokelv
Tilhenger Kokelv:
Brendrup lukket tilhenger med varme
6 Brannbekledning
1 Bærbar otter motorsprøyte 1100l/min
Lysagregat med lysutstyr
Slanger og kuplingsutstyr
Tilhengeren er plasert ved KBS i Kokelv
Det er en person på hjemmevakt til en hver tid, vaktelefon: 965 15 550
Korpset har flere personer som kan bruke hjertestarter. Hjertestarter er plassert på sykehjemmet.
Korpset er også den kommunale bereskapen mot akuttforurensning og er tilsluttet IUA Vest-Finnmark
Opplysningene er lagt inn av brannmester.
Brannsjef:              Arne Myrseth (Hammerfest Brann og Redning).
Brannmester:         Svein Tore Kristoffersen.
Spørsmål om brann og redningskorpset kan stiles til:  svein.tore.kristoffersen@Kvalsund.kommune.no